Vilkår

Oppevaring/backup
Jeg oppbevarer filmene dine i et miljø fritt for sollys og andre skadelige materialer. De blir behandlet med forsiktighet og respekt. Jeg oppbevarer en kopi av filmene dine hos meg vanligvis i én uke før formatering/sletting.

Levering/leveringstid
Normal leveringstid er ca. tre uker med unntak ved høytider eller i ferier. Særskilte leveringsfrister til f.eks. spesielle anledninger kan avtales på forhånd og disse vil bli prioritert. Ved retur-postsending benyttes kun sporingspakker hvor postens satser og avtalevilkår er gjeldene.

Betaling
Alle oppdrag betales via elektronisk giro tilsendt per e-post. Alternativt legges papirgiro ved forsendelse eller ved personlig levering. Dersom en ankommet postsending ikke blir hentet ut vil mottaker bli belastet for porto og et administrasjonsgebyr på kr 200,-. Dersom betaling ikke skjer innenfor fristen vil det påløpe tilleggskostnader i form av purregebyr/inkassovarsel.

Angrerett
Du har 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettsloven. Samtidig er du pliktig til å betale kostnader for medgått tid, kr 620,- per time, og for benyttede materialer (jf. Angrerettloven §16 1. ledd). Dersom varen er tatt i bruk som din egen gjelder ikke angreretten. Du må selv betale returkostnader.

Reklamasjon
Skulle det skje at du mottar feil eller mangler hjelper jeg deg etter beste evne og erstatter dine eventuelle utlegg. Filmservice kan ikke holdes ansvarlig for privat/personlig utstyr som eventuelt måtte ha eller få problemer ved avspilling eller annet.